databáze
2 700 000 firem
 AAA  info

Dílčí databáze

Databáze firem ČR

Databáze firem ČR obsahuje soubor údajů o více než 2 700 00 000 podnikatelských i neziskových subjektech registrovaných v České republice (firmy, organizace, živnostníci, všechny subjekty, které mají IČ). Databáze je měsíčně aktualizována. Měsíčně zachytíme cca 500 000 změn v základních údajích firem, každý měsíc vzniká cca 30 tisíc firem a 30 tisíce firem zaniká.

Databáze firem vzniká na základě dlouhodobé praxe ve sběru a zpracování dat o firmách a nepřerušené tradice od roku 1992. Východiskem jsou základní registrační data všech organizací, tato data zpracovatel průběžně doplňuje a aktualizuje údaji na základě Obchodního věstníku, Obchodního rejstříku, Registru živnostenského podnikání a ze zdrojů, které získává na základě smluvní spolupráce s dalšími společnostmi (Evropská databanka, NEFI Bohemia, I.S.M.C, AZ Invest Servis, Intrum Justitia, Svaz průmyslu a dopravy ČR aj.

Příklady využití databáze:

Vytipování potenciálních zákazníků
Analýzu a vyloučení vlastních zákazníků
Kontaktování firem
Evidence oslovených firem

Databáze firem pomáhá

 • analyzovat konkurenci
 • prověřovat obchodní partnery
 • provádět průzkum trhu
 • určovat cílové skupiny zákazníků
 • segmentovat trh

Databáze firem umožňuje nabídnout výrobky či služby přesně určeným skupinám firem nebo osob. Výhodou databáze firem tohoto typu oproti veřejným registrům je především vysoký komfort práce s daty, řada doplňujících jinde nedostupných informací a podpora přímého marketingu, od rozmanitých tisků a exportů dat až po vkládání vlastních poznámek, opravy a doplňování kontaktů, plánování nebo vyhodnocování akcí.


V časopisu CHIP byla tato databáze hodnocena v článku “INFORMACE Z MNOHA ZDROJŮ” (č.4/03 Duben 2003, str. 118) resp. “PODNIKATELOVO VÁDEMÉKUM” (č. 10/02 Říjen 2002, str. 102) 


Co databáze firem umožňuje ?

 

 • Výběry zájmových subjektů je možné vytvořit pomocí zadání Kategorie odvětví, Předmětu činnosti, Právní formy, Regionálního umístění, Velikosti základního jmění, Velikosti obratu, Počtu zaměstnanců, Rejstříku výrobků a služeb, Typu fyzické osoby atd….. Celkem lze kombinovat více než 80 výběrových kritérií.   (přehled všech výběrových kritérií ZDE)  Pro výběr zájmové skupiny firem je jedním z důležitých kritérií  Kategorie odvětví dle OKEČ - ZDE
 • Každý výběr a export je proveden bez časové prodlevy. Vybraná data je možné exportovat ve formátech TXT, XLS, DBF a dalších.  (podrobně o výstupních formátech ZDE)
 • Při rozesílání nabídek umožňuje software individuální oslovení statutárních zástupců.. Kontaktní osoby jsou uvedeny např. u 95% spol. s r.o. či a.s.
 • Ovládací software Vám umožní vytisknout adresy na štítky, dopisy, volné listy papíru, poslat hromadný fax, e-mail  (názorná ukázka vyhledávání, zobrazení, tisk a export výsledků ve formázu .pdf- ZDE)
 • E-mailové adresy a webové stránky firem jsou pravidelně prověřovány. V novém vydání je u min. 140 000 firem uvedena minimálně jedna e-mailová adresa, 150 tis. adres webových stránek firem, u cca 350 000 firem je uveden minimálně jeden telefon (Mediatel uvádí, že reálný počet živých firem s vlastním telefonem (pevnou linkou) je asi 300.000). Jedním klikem si můžete ověřit telefonní číslo na internetu.
 • Oceníte možnost z výběru vyloučit firmy v likvidaci, firmy v konkurzu, firmy s pozastavenou činností, i firmy s nedoručitelnými adresami.
 • Součástí databáze firem je program pro tzv. Svazkování dle podmínek České pošty, který vám umožní uplatnit velmi výrazné slevy na poštovném. Uživatel si může sám provádět direct mailing s využitím výhody kontroly celého procesu od výběru adres až po rozeslání zásilky se slevou a snížit tak náklady na celou reklamní akci.  (názorná ukázka jak rozesílat nabídky jako obchodní psaní ve formátu .pdf ZDE
 • Databáze firem umožňuje správu kontaktů – k vybraným záznamům dopisovat vlastní poznámky, vkládat datumy a plánovat si akce, aktualizovat kontaktní údaje, připojit libovolné soubory (objednávky, faktury). Vložené poznámky lze přednostně kdykoliv vyhledat a je možné jejich síťové sdílení.
 • Databáze firem je každý měsíc aktualizována.Software umožňuje volbu ze čtyř jazyků: čeština, slovenština, angličtina a němčina.